O szkole

 

Dzisiejszy uczeń jest przyszłością

dzięki umiejętności odnajdywania

własnego miejsca w świecie

i odpowiedniego współtworzenia go.

 

      Korzenie naszej szkoły (jak podają posiadane przez nas kroniki w języku niemieckim), sięgają 1819 roku, kiedy to 19 lutego otwarto pierwszy budynek szkoły wybudowany przy obecnym skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Opiekunem szkoły w Piotrowicach był Książę Pszczyński Hans Henrich XI Hochber. W 1865 roku 1/3 uczących się dzieci była pochodzenia niemieckiego.

      Po pierwszej wojnie światowej, w wyniku powstań śląskich (1919, 1920, 1921) oraz plebiscytu wolności (20 III 1921r.) 29% terytorium Górnego Śląska przyznano Polsce. W tej części mieścił się również powiat pszczyński, do którego wówczas należały Piotrowice. "Tym samym spełniło się życzenie ludu śląskiego na Górnym Śląsku(...)" - zapisano w kronice szkoły. Pierwszy rok szkoły polskiej rozpoczął się 4 września 1922r. Szkołę jednak trzeba było organizować od podstaw. Kierownikiem placówki został Aleksander Kurzak.

       Z powodu wzrostu liczby mieszkańców Piotrowic w 1929r. przystąpiono do budowy nowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Piotrowicach (nasz obecny budynek). Nauczanie rozpoczęto 7 grudnia 1931r.

     W 1935 roku decyzją Wojewody śląskiego i na wniosek Rady Gminy Piotrowice powołano siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną nr 1 i nr 2, która była zalążkiem Szkoły Podstawowej nr 28 mogącej się poszczycić kształceniem trzech pokoleń młodzieży. W 1999 roku wskutek reformy oświaty szkoła została przekształcona w Gimnazjum nr 20. Od 1978 roku do 2004 roku funkcję Dyrektora Szkoły pełniła mgr Bożena Sobota. Jako Dyrektor była ona zarówno zwierzchnikiem 40 osobowego grona etatowych nauczycieli jak i doświadczonym menadżerem, który wprowadził naszą szkołę w XXI wiek. Kontynuowała wdrażanie reformy zgodnie z oczekiwaniami uczniów, rodziców, społeczności lokalnej i władz oświatowo-samorządowych. Inspirowała i wspomagała do ustawicznego doskonalenia nauczycieli, promowała dobrze wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Kontynuatorem tych działań od 2004 do 2007 roku była ówczesna Dyrektor naszego gimnazjum pani mgr Irena Łysko. We wrześniu 2008r. mgr inż. Barbara Wieszyńska przejęła tymczasowo obowiązki dyrektora. Od stycznia 2008 roku do czerwca 2012 obowiązki Dyrektora Szkoły spoczęły na mgr Joannie Mateusiak. Od roku szkolnego 2012/2013 urząd dyrektora sprawuje pani mgr Barbara Bandura. Wicedyrektorem jest pani mgr inż. Barbara Wieszyńska.

 

  Nasza szkoła współcześnie

       Obecnie nasze gimnazjum liczy 4 klasy pierwsze, 4 klasy drugie, 4 klasy trzecie i oczekuje przyjęcia następnych absolwentów szkół podstawowych. Wykształcona kadra nauczycielska, wspierana przez Radę Rodziców oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20, dba o rozwój potencjału i zdolności naszych uczniów. Młodzież uczy się języka angielskiego i niemieckiego z podziałem na grupy ze względu na stopień zaawansowania, również w klasie z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego

       Nasi uczniowie korzystają z dodatkowych, bezpłatnych  zajęć pozalekcyjnych m.in. w Klubie Europejskim,  kółku podróżniczym, w zajęciach z języków obcych - angielskiego, niemieckiego i w kółkach przedmiotowych. Współpracujemy ze szkołami w Vasteras w Szwecji i Realshule w Hanowerze w Niemczech, z którymi corocznie prowadzimy wymianę młodzieży. Nasi uczniowie prowadzą projekty ze szkołami europejskimi poprzez Internet na platformie e-Twinning. Co roku nasza młodzież uczestniczy w szkolnych wycieczkach krajowych, Górskim Rajdzie Szkolnym, wyjazdach integracyjnych,  warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii oraz obozach letnich w kraju i za granicą. Cyklicznie organizowane są wyjścia do filharmonii, na koncerty w Miejskim Domu Kultury „Południe” i Górnośląskim Centrum Kultury.

    Młodzież uczy się pracowniach przedmiotowych: biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, plastycznej i muzycznej. Wszystkie sale wyposażone są  w komputer z dostępem do Internetu. Do nauki wykorzystuje się tablice interaktywne a uczniowie mają do dyspozycji nowocześnie wyposażoną  pracownię komputerową z dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz szkolną  bezprzewodową sieć Wi-Fi. Uczniowie mogą korzystać również ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w bibliotece szkolnej. W szkole znajduje się sala gimnastyczna ze zmodernizowanym zapleczem, sala do tenisa stołowego i  bardzo dobrze wyposażona siłownia a na zewnątrz boisko z nowoczesną nawierzchnią tartanową oraz boisko do piłki plażowej.

      Codziennie podawane są smaczne obiady w szkolnej stołówce, a w sklepiku szkolnym można dokonać drobnych zakupów. Prowadzony jest monitoring szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Uczniowie objęci są opieką pielęgniarki oraz indywidualną opieką szkolnego pedagoga i psychologa. Dziennik elektroniczny Librus zapewnia  stały kontakt szkoły z rodzicami

     Tradycją w naszej szkole stała się uroczystość organizowana przez Samorząd Uczniowski „Pasowania uczniów pierwszych klas na gimnazjalistów”, podczas której oprócz chwil podniosłych jest też miejsce na zabawę. Od roku 2002 corocznie odbywa się bal gimnazjalistów. Nasza młodzież chętnie bierze udział w przedstawieniach artystycznych, w licznych konkursach szkolnych  i projektach plastycznych. Uczniowie przygotowują Festiwal Piosenki Obcojęzycznej,  zabawy Andrzejkowe, spektakle teatralne w ramach Teatru Szkolnego, jak i doskonalą swoje umiejętności językowe w Angielskim Kółku Teatralnym, a od roku szkolnego 1989/1990 redagują gazetkę szkolną „Trampek”. Co roku organizowane są w szkole przedstawienia Jasełkowe. Na terenie szkoły aktywnie działa biblioteka organizując wiele konkursów m.in. konkurs Omnibus, konkurs recytatorski, spotkania z poezją.                         

      Nasi uczniowie to laureaci konkursów na szczeblu ogólnopolskim, regionalnym i wojewódzkim m.in. Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”, Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego  „FOX” i „Test Oxford Plus”,  Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Języka Polskiego, Matematyki, Chemii, Języka Angielskiego, Geografii, Historii i Biologii, konkursów historycznych ogólnych, z historii regionalnej,  uczniowie uczestniczą w grze miejskiej FAIR TRAIN i wielu innych konkursach  międzyszkolnych. W Gimnazjum działa szkolne koło wolontariatu organizując akcje charytatywne i prowadząc zajęcia dla dzieci na Oddziale Rehabilitacji  w Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

 

       Gimnazjum  nr 20 prowadzi zajęcia sportowo-rekreacyjne z gier zespołowych. Dyscyplinami wiodącymi są piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz piłka ręczna chłopców. Uczniowie reprezentują nasze gimnazjum w międzyszkolnych rozgrywkach piłki nożnej, koszykówki, pływaniu i lekkoatletyce. W rankingu na najbardziej usportowione gimnazjum w Katowicach od lat zajmujemy miejsca medalowe. Dodatkowe zajęcia sportowe są prowadzone w godzinach popołudniowych w obiektach sportowych Gimnazjum nr 20.

 

Kontakt

Jesteśmy szkołą z klasą

Szkoła Podstawowa nr 28
w Katowicach

Adres:
ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 160
40-614 Katowice

Tel./FAX: (32) 202 82 12
     798 765 019

E-MAIL: g20@op.pl

Biblioteka

Statystyki strony

101313
DzisiajDzisiaj353
WczorajWczoraj795
W tym tygodniuW tym tygodniu5120
W tym miesiącuW tym miesiącu11901
Od początkuOd początku1013130
Witaj 54.224.89.34
US