Zakres wymagań do testu

ZAKRES WYMAGAŃ DO TESTU DIAGNOZUJĄCEGO MAJĄCEGO NA CELU OKREŚLENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA ZNAJOMOŚCI

JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO (DOT. JĘZYKA ANGIELSKIEGO) –

ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

 

 

1. Znajomość podstawowych środków językowych leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiających rozumienie, tworzenie i  przetwarzanie wypowiedzi oraz reagowanie na wypowiedzi w zakresie następujących tematów:

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);

2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);

3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);

4) praca (popularne zawody);

5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele,

czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);

6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);

7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);

8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);

9) kultura (święta, obrzędy);

10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);

11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);

12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

 

2. Zrozumienie wypowiedzi ze słuchu:

1) zrozumienie ogólnego sensu prostego tekstu;

2) wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście słuchanym;

3) zrozumienie intencji rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody
lub braku zgody, żartowanie);

4) rozpoznawanie sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).

 

3. Zrozumienie krótkich, prostych, kilkuzdaniowych wypowiedzi pisemnych:

1) zrozumienie ogólnego sensu tekstu;

2) wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych w tekście;

3) rozpoznawanie różnych rodzajów tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa.

 

4. Reagowanie w prostych sytuacjach dnia codziennego:

1) udzielanie podstawowych informacji na swój temat;

2) wyrażanie podziękowania.

Kontakt

Jesteśmy szkołą z klasą

Szkoła Podstawowa nr 28
w Katowicach

Adres:
ul. Gen. Zygmunta Waltera Jankego 160
40-614 Katowice

Tel./FAX: (32) 202 82 12
     798 765 019

E-MAIL: g20@op.pl

Biblioteka

Statystyki strony

157730
DzisiajDzisiaj63
WczorajWczoraj107
W tym tygodniuW tym tygodniu305
W tym miesiącuW tym miesiącu3287
Od początkuOd początku1577308
Witaj 18.207.129.175
US