Zebrania i konsultacje

 

Termin

Treść
1 09.09.2016

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WSO, planem pracy wychowawcy.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców - m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie Programu Wychowawczego  Szkoły, omówienie zmian w Statucie oraz spraw istotnych dla szkoły.

2 08.11.2016

Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące - 17.00 - 17.30.

Konsultacje indywidualne z rodzicami - 17.30 - 18.30.

3 13.12.2016

Konsulatcje dla rodziców - m. in. poinformowanie rodziców uczniów o ocenach przewidywanych - 17.00 - 18.30.

4 10.01.2017

Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szkolnego 2016/2017.

5 28.03.2017

Spotkanie klasowe z wychowawcą - poinformowanie rodzicach o ocenach uzyskanych przez uczniów, sprawy bieżące - 17.00 - 17.30.

Konsultacje indywidualne z rodzicami 17.30 - 18.30.

6 23.05.2017

Konsulatcje dla rodziców - poinformowanie roziców uczniów o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego 2016/2017 - 17.00 - 17.30.

 

Spotkania z rodzicami godz 17.00.