Teatr Życia

Zakończyliśmy ostatni etap programu profilaktycznego pt. „Teatr Życia” realizowanego w 6 gimnazjach woj. śląskiego.

W warsztatach prowadzonych m.in. z wykorzystaniem metody dramy wzięli udział uczniowie z:

- Gimnazjum nr 1 w Będzinie

- Gimnazjum nr 9 w Dąbrowie Górniczej

- Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej

- Gimnazjum nr 19 w Katowicach

- Gimnazjum nr 20 w Katowicach

- Gimnazjum nr 15 w Sosnowcu.

Podczas warsztatów uczniowie sami tworzyli historię pewnej rodziny dotkniętej problemem alkoholowym. Wcielając się w rolę scenarzystów, aktorów i reżyserów, mogli poczuć emocje i uczucia bohaterów historii, próbować zrozumieć ich postawy i zachowania, przyjrzeć się złożoności problemu współuzależnienia.

Metoda dramy kształtuje umiejętności społeczne i intelektualne uczestników, takie jak: praca w grupie, współdziałanie, umiejętności efektywnej komunikacji, empatii, pozwala również na wyrażenie siebie, własnych uczuć, myśli i doświadczeń w bezpieczny dla uczestników sposób.

Jedną z istotnych funkcji dramy jest odkrywanie motywów i konsekwencji określonego zachowania, analizowanie postaw i pobudzanie świadomości relacji międzyludzkich. To także możliwość stworzenia przestrzeni do rozmowy na tematy trudne, dotarcia do świata wewnętrznego młodych ludzi, poznania ich autentycznych przemyśleń i emocji. Ważną częścią warsztatów była dyskusja na temat poczucia własnej wartości, kształtowania szacunku do samego siebie.

Uczestnicy, zainspirowani przez trenerów, mówili głośno o swoich mocnych stronach, umiejętnościach, zainteresowaniach, pasjach, uświadamiając sobie, że każdy może i powinien je w sobie dostrzegać, rozwijać i wzmacniać. Taki sposób myślenia zwiększa szansę na godny życiowy start i na dokonywanie lepszych wyborów życiowych, rozpoznawanie zagrożeń.

Sukces uczniów z naszego gimnazjum

Dnia 18 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach odbyła się IV edycja, Regionalnego Konkursu Zadań Interdyscyplinarnych w Języku Angielskim im. Marii Goeppert-Mayer. 55 trzyosobowych drużyn z całego województwa podjęło zmagania w rozwiązywaniu testu w języku angielskim, obejmującego swym zasięgiem wiedzę z przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii oraz informatyki.
Dwie drużyny z naszej szkoły w składzie: Maria Błach, Grzegorz Domaradzki, Jan Gerbera oraz Paweł Pokorski, Antoni Ruszkiewicz i Artur Wójcik uhonorowane zostały ex aequo pierwszym miejscem, natomiast zespół złożony z Marcina Knycia, Patryka Kulika oraz Michała Niemca wyróżnieniem I stopnia.
Ten niekwestionowany sukces uczniów z naszej szkoły potwierdza wysoką pozycję Gimnazjum nr 20 w przekrojowym rankingu regionalnych szkół gimnazjalnych.

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!